OBS: Du er nu offline

Merit

Inden der indgås uddannelsesaftale, skal der foretages en meritvurdering. På baggrund af denne fastlægges merit (afkortning af uddannelsen) og dermed hvilke skole- og praktikperioder, der skal gennemføres. 

Landbrugsuddannelsen: for elever med gymnasial baggrund kan grundforløb gennemføres på 8 uger (mod 20). Afhængig af elevens erhvervserfaring vil 1. hovedforløb kunne afkortes med op til 6,5 måned og kan derved gennemføres på 1 år og 2 måneder. 

Væksthus- og produktionsgartner: studenter vil kunne for forkortet sit grundforløb med op til 15 uger. Afhængig af elevens erhvervserfaring vil praktik- og skoledelen på hovedforløbene kunne afkortes med mellem 6 og 12 måneder af den samlede uddannelsestid.