OBS: Du er nu offline

Merit

Inden der indgås uddannelsesaftale, skal der foretages en meritvurdering (realkompetencevurdering). På baggrund af denne fastlægges merit (afkortning af uddannelsen) og dermed hvilke skole- og praktikperioder, der skal gennemføres.

Meritafklaringen foregår på en erhvervsskole, der er godkendt til at gennemføre den pågældende uddannelse. Se listen med skoler og kontaktpersoner.