OBS: Du er nu offline

Uddannelser inden for Privat Service Hotel og Restauration

Inden for hotel og restaurationsområdet kan man blive faglært inden for følgende fag:

  • Gastronom med to specialer
    • Kok
    • Smørrebrød og catering
  • Tjener
  • Receptionist

Inden for serviceområdet kan man blive faglært serviceassistent med trin 1 som rengøringstekniker. Serviceassistentuddannelsen har to specialer:

  1. Hospitalsservice
  2. Virksomhedsservice

Inden der indgås en uddannelsesaftale, skal der foretages en meritvurdering, som er grundlaget for hvor lang tid din samlede uddannelsestid skal være.

På den baggrund fastlægges varighed af praktik og skoleundervisning i uddannelsen.

Meritvurderingen foregår på en erhvervsskole, der er godkendt til at gennemføre den pågældende uddannelse.