OBS: Du er nu offline

Tilskud

Der kan gives tilskud til virksomheder, der ansætter voksenlærlinge. 

Lærlingen skal være fyldt 25 år.

Hvis voksenlærlingen kommer fra ledighed, og er ufaglærte med mindst 2 måneders ledighed - eller faglærte med mindst 12 måneders ledighed - kan virksomheden få et tilskud på 40 kroner i timen i praktikperioden og 5.030 kroner om ugen i skoleperioder. Der kan gives tilskud i hele uddannelsesperioden.

Hvis voksenlærlingen er ufaglært og har mindre end 2 måneders ledighed - eller er i job - kan virksomheden få 30 kroner i timen i tilskud i praktikperioden og 5.030 kroner om ugen i skoleperioder. For denne målgruppe kan der gives tilskud i op til 2 år. Kravet er dog, at der skal være tale om uddannelser, der giver gode jobmuligheder og er på den regionale voksenlærlingeliste. Voksenlærlingelisten ligger på de Regionale Arbejdsmarkedsråds hjemmesider.

Fra og med 1. marts 2017 kan virksomheder få voksenlærlingetilskud, når de ansætter ledige faglærte med mellem seks og tolv måneders ledighed, hvis den nye (erhvervs)uddannelse er inden for et område med mangel på arbejdskraft. Der kan ydes tilskud på 40 kroner i timen i praktikperioder og 5.030 kroner om ugen i skoleperioder. Der kan gives tilskud til denne målgruppe i hele uddannelsesperioden. De uddannelser, der kan gives tilskud til fremgår af en særlig liste på de Regionale Arbejdsmarkedsråds hjemmesider.

For både ledige og beskæftigede gælder

Der kan kun gives tilskud for normal overenskomstmæssig arbejdstid.

Der kan fås AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) tilskud i skoleperioderne.

Det er en betingelse for tilskuddet til virksomheden fra enten jobcentret eller AUB, at der udbetales en løn til voksenlærlingen, der mindst svarer til den i overenskomsten fastsatte.

Afgørelsen

Afgørelsen om tilskud til lønnen træffes af jobcentret i den kommune, hvor praktikstedet er beliggende.

Afgørelsen om tilskud til skoleperioder træffes af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).