OBS: Du er nu offline

Forhandlingsgrundlag

Forhandlingsudvalgene er sammensat af repræsentanter fra  

  • Den Offentlige Gruppe
  • 3F’s afdelinger
  • Tillidsrepræsentanter fra arbejdspladserne 

Medlemmerne af forhandlingsudvalgene vælges enten på kongressen eller udpeges af Den Offentlige Gruppes bestyrelse. 

Alle forhandlingsudvalg ledes af en forhandlingsleder, som er en politiker fra Den Offentlige Gruppe. 

Forhandlingsudvalgenes opgave er at prioritere de krav, som afdelingerne indsender. 

Forhandlingsudvalgene er også med under hele forhandlingsforløbet og godkender forhandlingsresultatet.

Se forhandlingsudvalgene her: