OBS: Du er nu offline

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere - staten

OK21: Forhandler med Moderniseringsstyrelsen om fornyelse af organisationsaftalen for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere.

Forhandlingsudvalg

Forhandlingsleder Hanne Gram, Forhandlingssekretær, 3F Den Offentlige Gruppe

  • Per Holm Larsen, Afdelingsrepræsentant, 3F Skagerak
  • John Hansen, Afdelingsrepræsentant, 3F Mariager Fjord
  • Claus Lund, Tillidsrepræsentant, Fælleskrematoriet i Kolding
  • Søren Lundgård Laursen, Tillidsrepræsentant, Aarhus Universitet
  • Rasmus Sørensen, Tillidsrepræsentant, Gladsaxe Kirkegård
  • Louise Røssell Wredstrøm, Tilforordnet, 3F Frederiksværk-Frederikssund
  • Lone Korsgaard Birkedal, Konsulent, 3F Den Offentlige Gruppe