OBS: Du er nu offline

Specialarbejdere m.fl. - KL (Københavns og Frederiksberg)

OK21: Forhandler med KL om fornyelse af overenskomsten for specialarbejdere i Køkkenhavns kommune og Frederiksberg kommune.

Forhandlingsudvalg

Forhandlingsleder Hanne Gram, Forhandlingssekretær, 3F Den Offentlige Gruppe

  • Henrik Gadegaard, Forhandlingssekretær, Den Offentlige Gruppe
  • Caja Bruhn, Afdelingsrepræsentant, 3F København
  • Lars Pless, Afdelingsrepræsentant, 3F Bygge, Jord og Miljø
  • Per Jørgensen, Tillidsrepræsentant, Københavns Kommune
  • Mads Boe Tang Veje, Tillidsrepræsentant, ARC -I/S Amager Ressourcecenter
  • Erik Neerup, Tilforordnet, 3F Bygge, Jord & Miljø
  • Morten Hofmann Rytter, Konsulent, 3F Den Offentlige Gruppe