OBS: Du er nu offline

Hvem forhandler 3F med

Forhandlingerne med kommunerne og regionerne

For 3F'ere i kommuner og regioner forhandler Forhandlingsfællesskabet de generelle krav til overenskomsten. Det er for eksempel generelle lønstigninger, barsel eller ferie.

På det kommunale og regionale områder forhandler vi efter ”den omvendte model”. Det betyder, at 3F starter forhandlinger med KL og RLTN (Danske Regioner) om de specielle krav til de enkelte overenskomster, og når vi så er godt i gang med disse forhandlinger, så går Forhandlingsfællesskabet KL samt Forhandlingsfællesskabet RLTN i gang med at forhandle om de generelle krav, der ender med de såkaldte ”Forhandlingsfællesskab-forlig”.

Denne forhandlingsmodel har til formål, at medlemmer ved urafstemningen stemmer om det samlede overenskomstresultat.

Forhandlinger med staten

For 3F'ere i staten forhandler CFU de generelle overenskomst krav med Finansministeren (Moderniseringsstyrelsen).

På det statslige område forhandler CFU først om de generelle krav for alle statslige ansatte. Det er f.eks. generelle lønstigninger, barsel eller ferie. Forhandlingerne ender med det såkaldte ”CFU-forlig”.

Når der er enighed om et CFU-forlig, så åbner det såkaldte 4 ugers vindue. Nu har 3F og de øvrige statslige organisationer fire uger til at forhandle de specielle krav til de enkelte overenskomster og organisationsaftaler.

Denne forhandlingsmodel har til formål, at medlemmer ved urafstemningen stemmer om det samlede overenskomstresultat.